Loading...

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor volwassenen die te weinig geld hebben om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. In Schiedam kunnen jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar gebruikmaken van het Volwassenenfonds. Het gaat om een bijdrage waarbij de richtlijn € 225,- per cursusjaar is. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sport- of cultuuraanbieder.

Het doel van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur is dat iedereen kan meedoen met sport en cultuur. In Schiedam vinden wij dat ook heel belangrijk. Geïnteresseerden kunnen zelf geen aanvraag doen, dat gaat via een intermediair. De beweegcoaches van Team Sportservice Schiedam zijn intermediairs. Neem contact op met Feike, Corné of Vincent voor meer informatie.

Je kunt ook meer informatie vinden via Volwassenenfonds Sport en Cultuur.