Loading...

Sportlocaties Rookvrij

 

De gemeente Schiedam en de Schiedamse sportverenigingen hebben afgesproken dat er ook buiten op sportlocaties niet meer gerookt wordt. Binnen mocht al niet meer gerookt worden.

De gemeente Schiedam vindt dat ieder kind de kans moet krijgen rookvrij op te groeien, in een omgeving waarin het niet wordt geconfronteerd met rokers en wordt verleid om te gaan roken. De wethouders Patricia van Aaken (gezondheid) en Antoinette Laan (sport) vinden het daarom belangrijk dat Schiedam meedoet aan de landelijke campagne Rookvrije Generatie (www.rookvrij.nl).

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van Schiedammers is een belangrijk aandachtspunt in ons beleid. Wij hebben hiervoor onder andere het Lokaal Preventieakkoord opgesteld. Onze ambitie is om een rookvrije sport- en speelomgeving voor kinderen in heel Schiedam te organiseren”, aldus wethouder Patricia van Aaken. Wethouder Antoinette Laan vindt dat sporten en roken niet samengaan. “Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Schiedam loopt voorop in de regio in het streven naar een rookvrije generatie.”

Sporters, toeschouwers en andere bezoekers mogen nu niet meer roken binnen de hekken van een sportcomplex. Dus ook niet meer langs de lijn. Ook e-sigaretten en aanverwante producten mogen niet meer. Mensen worden ter plekke geïnformeerd met borden, stickers en stoeptegels.

Het rookvrij maken van de sportaccommodaties is samen met het sportparkmanagement, de verenigingsadviseur en de sportverenigingen opgepakt. “Sportverenigingen in Schiedam hebben samen ook een verantwoordelijkheid naar de jongste leden. De campagne geeft daar mede invulling aan”, zegt Marco Konter, voorzitter VV Kethel Spaland. De verenigingen gaan hierover zelf in gesprek met hun leden en toeschouwers. Zij kunnen advies en hulp krijgen van de verenigingsadviseur. Daarnaast hebben zij een toolkit om hun bezoekers te informeren over de rookvrije omgeving.

 

*Op de foto van links naar rechts: Shanty Badal (beleidsadviseur Gezondheid, gemeente Schiedam), Dorinde Hoogsteden (verenigingsadviseur team Sportservice Zuid-Holland/Schiedam), Antoinette Laan (wethouder Sport), Patricia van Aaken (wethouder Gezondheid), Marco van Brouwershaven (accountmanager Bewegen en Sporten, gemeente Schiedam), Marco Konter (voorzitter vv Kethel Spaland)