Loading...

Patiënten Kethel boeken resultaat met Bewegen op Recept

Bewegen op Recept is in Schiedam een groot succes. Deelnemers zijn zeer enthousiast dankzij de goede begeleiding, het plezier en de resultaten: afname van medicatie, deelnemers voelen zich beter en hebben meer sociale contacten. De praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk Kethel, beweeg- en sportregisseur Schiedam Noord en een patiënt aan het woord over Bewegen op Recept.

Oorsprong
In 2017 is gestart met het project Start2move. Binnen dit project sporten patiënten in groepsverband onder begeleiding van een leefstijltrainer en een fysiotherapeut. Tevens doen zij kennis op over gezonde voeding én worden de opgedane ervaringen gebruikt voor verandering in de levensstijl. Start2Move (in Schiedam en Maassluis) is een initiatief van Fysiotherapie Hofstra, huisartsenpraktijk Kethel en diëtiste praktijk WeekstartGezond.

Gemeente Schiedam in project
In januari 2018 is de gemeente Schiedam in het project gestapt. “De positieve resultaten vanuit het project kwamen ons ter ore en zodoende zijn we in gesprek gegaan met Huisartsenpraktijk Kethel en Fysiotherapiepraktijk Hofstra. Het project is inmiddels uitgebreid met diverse gekwalificeerde sportaanbieders. Indien zij niet gekwalificeerd waren, heeft de gemeente hen scholing aangeboden. We hebben inmiddels vijf verschillende beweeggroepen (bewegen op muziek, wandelen, fitness, bootcamp en yoga) en zijn continu aan het kijken waar en hoe we meer diversiteit aan kunnen brengen in het aanbod. Binnenkort wordt het aanbod verder uitgebreid met zwemmen. Ons doel is om de inactieve Schiedammer in beweging te krijgen en zo de gezondheid te verbeteren en om eenzaamheid te bestrijden.”, aldus Bianca Weber, beweeg- en sportregisseur Schiedam Noord.

Momenteel nemen 60 patiënten deel. Het gaat om een traject van drie maanden, waarbij uiteraard door de sportaanbieders wordt ingezet op blijvende deelname, ook na dit traject. Patiënten betalen slechts voor twee maanden en de sportaanbieders krijgen van de gemeente een kleine vergoeding voor het verzamelen van gegevens voor de gemeente (resultaten van een fittest vóór de start en aan het einde van het project) en voor het evaluatiegesprek dat wordt gevoerd met de patiënt. Na deze drie maanden besluiten de meeste patiënten om door te gaan.

Ervaringen van een patiënt
“Ik hoorde via de praktijkondersteuner van Huisartsenpraktijk Kethel voor het eerst over Bewegen op Recept. Ik kom al jaren bij haar op controle als Diabetes II patiënt en was al een keer gestart met sporten. Hierbij was geen begeleiding en de groep slonk snel, waarna ik alleen overbleef en de motivatie verdween. Ik neem nu al een jaar deel aan Bewegen op Recept. De kracht voor mij zit in de professionele begeleiding en het sporten in groepsverband. Ik sla geen enkele keer over en verzet zelfs mijn afspraken voor bewegen op recept.” Aan het woord is Wim, patiënt bij huisartsenpraktijk Kethel.
“We doen elke keer iets anders en het is altijd leuk. Het is best wel intensief en er ontstaan ook wel eens blessures. Het fijne is dan dat er een fysiotherapeut aanwezig is waar je meteen je vragen of klachten aan kwijt kunt en die direct actie onderneemt. Dit geeft me een veilig gevoel en ik waardeer de persoonlijke aandacht. Het voelt voor mij altijd als ontspanning; niks hoeft, maar ik wil zelf graag meedoen. Ik voel me beter, mijn waarden blijven stabiel of nemen zelfs af. Hierdoor raak ik nog meer gemotiveerd.”

Resultaten
“De resultaten van het project zitten voornamelijk in de afname van medicatie, in deelnemers die zich beter voelen en in verbetering van sociale contacten. Bovendien geven deelnemers hoge cijfers aan het project en zijn zij bijna allemaal net zo enthousiast als Wim. Natuurlijk zijn er ook wat knelpunten. Zo is er een eigen bijdrage voor patiënten en die is voor sommigen lastig op te brengen. Het is verder niet altijd eenvoudig om de patiënten te motiveren om deel te nemen.  Echter, ook hier is in dit project aan gedacht. Wij kunnen dan de beweegcoach van Schiedam Noord of de sportconsulent van SportMee inschakelen. Zij ondersteunen ons bij het motiveren en begeleiden van deze patiënten naar één van de deelnemende sportaanbieders. Het aanbod is divers en is daarmee ook geschikt voor patiënten met lichamelijke beperkingen”, aldus José de Bruijne en de andere POH’s van Huisartsenpraktijk Kethel.

Advies aan praktijken in Schiedam die Bewegen op Recept willen gaan oppakken; neem contact op met Bianca Weber. Voor andere praktijken is het advies gewoon ergens beginnen, de samenwerking opzoeken en starten. “Het feit dat in Schiedam de gemeente participeert, zorgt bij de patiënten voor nog meer motivatie, zo is onze ervaring”, aldus José de Bruijne.

Mondjesmaat worden door de praktijkondersteuners nu ook niet-chronische patiënten met bewegingsarmoede doorverwezen naar de beweegcoach of sportconsulent SportMee. In de toekomst wil de gemeente dit graag verder uitbreiden. Hierbij kunnen dan ook de reguliere sportaanbieders een rol gaan spelen. Wellicht wordt dit een volgende stap. In ieder geval breidt Bewegen op Recept dankzij het succes nog steeds uit en krijgt het meer en meer bekendheid.

Het huidige aanbod bestaat uit:

  • Wandelen: fysiotherapie Schiedam Noord
  • Fitness: Sportinstituut Schiedam
  • Bootcamp: Fysiotherapie Hofstra
  • Nieuw Yoga: Smrti
  • Bewegen op muziek: Michelle Fransen

Lees meer over Bewegen Op Recept