Loading...

Netwerkbijeenkomst aangepast sporten MVS

Op dinsdag 27 november is er een bijeenkomst “Netwerk aangepast sporten MVS”. De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Uiteraard is er tijdens de avond voldoende tijd voor een kopje koffie of thee en om te netwerken. S.C Twist ontvangt ons op hun complex, Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen

Langzamerhand beginnen de verschillende partijen elkaar te kennen en ontstaat er al een netwerk. Dinsdag 27 november willen we d.m.v. een aantal oefeningen en opdrachten het netwerk inzichtelijk maken en proberen deze concreet uit te bouwen en te verstevigen. Wellicht kunnen we een eerste stap maken naar een soort “beursvloer”. (De maatschappelijke beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin).

We hopen dat er, net als bij vorige bijeenkomsten, ook nu weer nieuwe mensen en organisaties aansluiten. Natuurlijk zien we ook graag zoveel mogelijk “netwerkers van het eerste uur” terug, zodat we met een zo compleet mogelijk werkveld aan de slag kunnen deze avond.

Komt u ook? Leuk! Mail of bel Monica van Houwelingen via 06-10 74 47 46 of m.vanhouwelingen@vtvzhn.nl 
Kent u wellicht nog personen of partijen? Stuur de uitnodiging gerust door.

Een greep uit de partijen die in ieder geval benaderd worden:
Alle aanbieders van aangepast sporten binnen MVS, Pameijer, Ipse de Bruggen, ASVZ, Middin, Minters, CJG, MEE, VraagRaak, Rijndam Revalidatie, SO, diverse fysiotherapeuten, ViB, welzijn E25