Loading...

Intentieverklaring lokale sportakkoorden getekend

De gemeente Schiedam werkt samen met veel beweeg-en sportaanbieders en partners. Samen werken ze aan het realiseren van de beweeg- en sportdoelstellingen in Schiedam. Een Lokaal Sportakkoord biedt de mogelijkheid deze samenwerking te (her)onderschrijven, en daarmee de uitvoering extra kracht bij te zetten.

Op 4 april 2019 is de intentieverklaring Lokale Sportakkoorden- Sportformateur Schiedam getekend. Dit is nodig om tot een Lokaal Sportakkoord te komen. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe clubgebouw van Hermes DVS. Wethouder Fahid Minhas en sportformateur René van den Burg stonden de aanwezigen te woord. Vervolgens tekenden de wethouder en een aantal vertegenwoordigers vanuit de sport de intentieverklaring. Dit is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van kennis en ondersteuning vanuit het Rijk, om vervolgens te komen tot een Lokaal Sportakkoord.

Nadat een Lokaal Sportakkoord gesloten is, is er vanaf 2020 drie jaar een jaarlijks uitvoeringsbudget van € 40.000 beschikbaar. Dit budget is te besteden aan de verdere uitwerking van thema’s uit het sportakkoord. Dit wordt in oktober 2019 kenbaar gemaakt door de gemeente Schiedam aan de Vereniging Sport en Gemeente. Dit gebeurt door middel van een intentieverklaring en een ondertekend exemplaar van het Lokale Sportakkoord. Daarna wordt het uitvoeringsbudget in 2020 ingezet. De sportformateur biedt in 2019 ondersteuning bij de totstandkoming van een Lokaal Sportakkoord Schiedam.