Loading...

Inspiratiebijeenkomst voor sportverenigingen

De gemeente Schiedam, de John Blankenstein Foundation en Lekker Bezig Schiedam organiseren op donderdag 8 november een  inspiratiebijeenkomst. Het vindt plaats op het terrein van Kethel Spaland en KNVB-voorzitter Michael van Praag is als speciale gast aanwezi. Het programma start om 19:30 en zal duren tot 21:30.

De avond is bedoeld voor bestuurders, leden van de normen- & waardencommissie, vertrouwenscontactpersonen, jeugdbestuursleden, trainers en coaches en heeft als doel gelijkheid in de sport onder de aandacht te brengen.
Bij een veilige sportvereniging voelt iedereen zich thuis. Of je nu jong, oud, allochtoon of autochtoon, homo/hetero (LHBTi) bent. Verschillen in uiterlijk, afkomst of seksuele voorkeur mogen niet uitmaken, want sport is voor iedereen! Een veilig sportklimaat betekent: respectvol met elkaar omgaan, een open sfeer waarin problemen worden besproken en waar we begrip creëren voor elkaars waarden en standpunten. Zo blijft iedereen met plezier naar de club gaan.

Een sportvereniging of sportclub is een doorsnee van de samenleving. Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Het doel van deze inspiratieavond is dan ook om thema’s die gevoelig liggen te benoemen en bespreekbaar te maken. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op vragen zoals:

‘Hoe ga je om met verschillen in culturele achtergrond of seksuele voorkeur?’
‘Hoe zorgen we voor een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn?’
‘Hoe ga je om met pestgedrag en hoe geef je aan waar de grenzen liggen?’

Aanmelden
Datum en locatie: donderdag 8 november, kantine sportpark Willem-Alexander (Zoomweg 2). Tijdstip: Inloop vanaf 19:00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht! Dit kan tot en met 5 november 2018 door een e-mail te sturen naar Rudy Bänffer: r.banffer@schiedam.nl. Vermeld in deze e-mail de naam van je vereniging en van de deelnemers (max. 3 deelnemers per sportvereniging) die aanwezig zijn, alsmede hun functie binnen de vereniging.

Programma
Onder leiding van de John Blankenstein Foundation kun je deze avond een mix verwachten van actuele persoonlijke verhalen met een lach en een traan, interactie, workshops en discussie. KNVB voorzitter Michael van Praag is gastspreker. De KNVB vindt de integratie en acceptatie binnen de sportwereld zo belangrijk, dat bondsvoorzitter Michael van Praag regelmatig naar verenigingen in het land gaat om over het onderwerp te praten. We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation
Bob v/d Lugt, Cultuurscout Stichting Mooi Werk en gemeente Schiedam
Ursula Ramkisoensing, Beleidsadviseur gemeente Schiedam
Rudy Bänffer, Sportregisseur gemeente Schiedam

De John Blankenstein Foundation zet zich in om zaken bespreekbaar te maken, die vaak onbesproken blijven. Dit kan zijn: racisme, huiselijk geweld, scheiding van ouders en homoacceptatie. De stichting helpt coaches, trainers en begeleiders in het herkennen van signalen als het wat minder gaat met een speler, en het bespreekbaar maken van de wat lastigere thema’s die individueel kunnen spelen of in teamverband. Op een sportclub gaat het om winnen, gelijkwaardigheid, plezier en respect. Hoe zorg je daarvoor? Hoe praten we daarover met elkaar? Welk gedrag spreken we met elkaar af?