Loading...

Het Sportcafé was een succes!

Op 14 maart is het Sportcafé over de Inclusieve Sportvereniging, in de breedst mogelijke zin, gehouden op Sportpark Willem-Alexander. De inspirerende bijeenkomst is georganiseerd door Team Sportservice Schiedam en werd bezocht door diverse bestuursleden van Schiedamse verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Middels verschillende tools werden praktische ideeën bedacht om verenigingen sociaal veiliger te maken en zijn er aanbevelingen gedaan voor het creëren van de meest fantastische sportvereniging. Ook is er gesproken over het hebben en delen van protocollen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels. Daarnaast hebben we stilgestaan bij het hebben van een vertrouwenscontactpersoon op een vereniging en de ondersteuning daarvan. De interactieve sessie werd begeleid door Start2Create.

Na afloop van de sessie was er een netwerkborrel waarbij leuke nieuwe contacten zijn gelegd.