Loading...

Feestelijke opening Krajicek Playground Oost

Krajicek Playground het Schieveldje is vorige week feestelijk geopend. Wethouder Fahid Minhas van de gemeente Schiedam opende het plein. De Betrokken Spartaan bood, als extra stimulans om te gaan sporten, diverse sport- en spelattributen aan om op de Playground te spelen. Groep 7b van basisschool De Peperklip bedacht de officiële naam: Krajicek Playground het Schieveldje.

De naam van de Playground werd onthuld tijdens de opening. Met de opening van de waterberging werd het informatiebord onthuld, waarop te zien is hoe de waterberging werkt. Aansluitend was er een sponzenloop voor kinderen; een idee bedacht door een leerling van basisschool De Peperklip tijdens speciale waterlessen over hoe we gezamenlijk de wateroverlast kunnen verminderen.

Sportieve mogelijkheden

Krajicek Playground het Schieveldje biedt verschillende mogelijkheden om te bewegen. Voetballen in de lengte en de breedte, basketballen en tennissen zijn opties. De sportcoaches vanuit het project Streetrulez! van De Betrokken Spartaan en de Krajicek Scholarshippers zijn regelmatig te vinden op de Playground om sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit de buurt te begeleiden. Daarnaast ligt er rondom een atletiekmogelijkheid en is skaten ook een optie. Wanneer de sportcoaches en Krajicek Scholarshippers er zijn, is te vinden op de website lekkerbezigschiedam.nl.

Ook liggen er kansen voor de Wijksportvereniging om juist op deze Krajicek Playground actief te zijn na schooltijd. Binnen de Wijksportvereniging komen sportaanbieders de wijk in om training te geven aan kinderen. De drempel om direct lid te worden van een sportvereniging wordt hiermee verlaagd.

Unieke waterberging onder de Playground

De aanleg van een waterberging kost veel ruimte en die is niet altijd beschikbaar. Daarom kijkt de gemeente naar het combineren van functies. Met een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland is er aan de Stationstraat een waterberging gerealiseerd onder de Playground. Deze waterberging kan zo’n 450 m3 regenwater uit de directe omgeving opslaan. Hierdoor is er meer ruimte in het riool, met als gevolg minder wateroverlast op straat bij een hevige regenbui.

Samenwerkingen

Sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn, omdat het leuk is om samen of alleen te sporten en omdat sport bijdraagt aan de gezondheid. Om nog meer Schiedammers te laten sporten werkt de gemeente samen met De Betrokken Spartaan en de Krajicek Foundation.

Voor een goed waterbeheer in de toekomst hebben de gemeente Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland een wateragenda samengesteld. De komende jaren wordt gewerkt om Schiedam bestand te maken tegen de gevolgen van bijvoorbeeld hevige regenbuien. De waterberging is hier een voorbeeld van. Samen werken we aan het voorkomen van wateroverlast.