Loading...

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het gaat om een bijdrage waarbij de richtlijn € 225,- (Sport) of € 450,- (Cultuur) per kind per cursusjaar is. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sportvereniging of instelling waar het kind les heeft.

 

Het doel van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is dat elk kind mee kan doen met sport en cultuur. Deze stichting zorgt dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. In Schiedam vinden wij dat ook heel belangrijk. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat gaat via een intermediair. De beweegcoaches van Team Sportservice Schiedam die voor het platform Lekker Bezig Schiedam werken, zijn onder andere intermediairs. Neem contact op met Feike, Corné of Vincent voor meer informatie.

 

Je kunt ook meer informatie vinden via Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Holland en Stroomopwaarts