Loading...

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport en Cultuur wil dat elk kind mee kan doen met sport en cultuur. Deze stichting zorgt dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Onafhankelijke intermediairs of professionals die al betrokken zijn bij het gezin kunnen aanvragen doen.

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het gaat om een bijdrage waarbij de richtlijn € 225 (Sport) of € 450 per kind (Cultuur) per cursusjaar is. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sportvereniging of instelling waar het kind les heeft.

Meer informatie is te vinden via Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Holland en Stroomopwaarts